Most olvasott cikk
Az angolok 76 százaléka azt szeretné, hogy a nagyvadak többé ne éljenek állatkertekben

Az angolok 76 százaléka azt szeretné, hogy a nagyvadak többé ne éljenek állatkertekben

britek nemmel szavaztak az állatkertekre

Egy friss közvélemény-kutatás alapján elmondható, hogy a britek többsége azt szeretné, ha a politikusok prioritásként kezelnék a vadvédelmet és az állatjóléti kérdéseket. Nagy részük pedig nemmel szavazott az állatkertekre is.

A Born Free Foundation, egy nemzetközi állatjóléti és konzervációs alapítvány kétezer brit állampolgárt kérdezett arról, mennyire tartják fontosnak az állatjóléti kérdéseket, illetve a vadvédelmet, valamint hogy szeretnék-e, ha a következő kormány, illetve az egyes pártok prioritásként kezelnék az ilyen jellegű kérdéseket.

A válaszokból egyértelműen kiviláglik, hogy az állampolgárok számára nagyon fontosak ezek a kérdések, és elvárják a politikusoktól, valamint a következő kormánytól – az általános választások 2025. január elején esedékesek, – hogy sokkal nagyobb figyelmet fordítsanak a vonatkozó szabályozásokra.

A szervezet az Opinion Matters közvélemény-kutató cég segítségével tudakolta a polgárok véleményét, ügyelve arra, hogy minden régióból legyen legalább száz válaszadó.

„Ezek a meggyőző számadatok azt mutatják, hogy hatalmas támogatottsága van annak az elképzelésnek, amire az alapítvány megalakult, és amiért kampányol már négy évtizede. Egyértelmű, hogy a politikusok és döntéshozók nem engedhetik meg maguknak, hogy figyelmen kívül hagyják azoknak a véleményét, akik szeretnék, hogy az állatok állatkertbe zárásának idejétmúlt, barbár, erkölcstelen gyakorlata megszűnjön” – hangsúlyozta az alapítvány egy nyilatkozatban.

A fenti idézetben arra utalnak, hogy a megkérdezettek 76%-a jelölte azt, hogy számára nagyon, vagy eléggé fontos, hogy a következő kormány kivezesse a nagyvadak tartásának gyakorlatát az állatkertekben, vadasparkokban, illetve egyéb állattartó intézményekben.

A teljes népesség számára fontos az állatok helyzete

A kérdésre, hogy „Mennyire fontos számodra az állatok jólléte?”, a válaszadók 93%-a felelte, hogy nagyon, vagy eléggé fontos, és mindössze 2%-uk válaszolt úgy, hogy egyáltalán nem az. A 25-34 éves korosztály között 95%, míg a 65 éves kor felettieknél 87% volt az arány.

Az alanyok 89%-a érzi úgy, hogy számára nagyon, vagy eléggé fontos, hogy a következő kormány programjában elköteleződjön a vadvédelemmel kapcsolatban. Ez a walesi lakosok számára volt a legfontosabb, náluk 92% érzi fontosnak a kérdést.

A kétezer megkérdezett közül 62% felelt igennel arra a kérdésre, hogy a következő kormánynak prioritásként kell-e kezelnie az állatjóléti kérdéseket. Húsz százalékuk nem tudta eldönteni, és 18%-uk válaszolt nemmel.

Nagy volt az egyetértés abban is, hogy a brit vadászok ne hozhassák haza a veszélyeztetett állatok trófeáit. A válaszadók 85%-a értett ezzel egyet, és az idősebb korosztály volt leginkább a tiltás mellett. Az 55-64 évesek 92%-a, valamint a 65 év felettiek 89%-a támogatja a trófeák behozatalának tiltását.

Az eredmény azért is érdekes, mert az országban március 17-én szavaznak arról, hogy törvénybe iktassák-e a trófeák behozatalának tiltását.

A Born Free Foundation az eredmények ismeretében felszólította a politikusokat arra, hogy a népakaratnak eleget téve fordítsanak nagyobb figyelmet a vadvilág védelmére, valamint az állatjóléti kérdésekre, és kormányprogramjukban kapjanak kiemelt helyet ezek a témák.

© 2018-2023 Prove.hu – Empátia Sztori Nonprofit Kft.